Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/.sites/38/site94/web/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

1. Загальні положення

1.1.Правила користування бібліотекою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну справу», затверджені Постановою Верховної Ради України від 16 березня 2000 року та типового положення бібліотеки вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.98.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси університету.

1.3. Фонд бібліотеки університету освіти є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою університету є безкоштовним. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Закону України "Про бібліотеку та бібліотечну справу" (від 16 березня 2000 р.), Постанови Кабінету Міністрів України № 796 (від 27 серпня 2010 р.), а також наказу Міністерства культури і мистецтва України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України (від 13 лютого 1998 р. № 49/12 - 301/53).

1.5 Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується ректором університету.

2. Правила та обов'язки читачів, користувачів інформацією. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами, електронними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету.

Представники інших навчальних закладів та підприємств, організацій і установ обслуговуються лише в читальних залах, за наявністю документа, що засвідчує особу.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у філіях та інших пунктах видачі літератури; користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно надати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році.

2.4. На підставі наданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.

2.5. Літературу у читальних залах видають під залог - студентського квитка, залікової книжки, аспірантського посвідчення, службового посвідчення або грошової застави, якщо немає документа (документи або застава повертаються після повернення літератури).

2.6. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитися із правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі.

2.7. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Література, на яку існує підвищений попит, видається на термін не більше 30 діб.

2.8. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості не більше 15 примірників строком на місяць, студентам - до 5 примірників строком до двох тижнів.

2.9. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.10. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку, одержаних з фондів абонементу та читальної зали, повертаючи їх у встановлені терміни.
Якщо було порушення терміну здачі видань, користувача позбавляють права користування бібліотекою та затримують його документ.

2.11. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по міжбібліотечному абонементу (далі МБА), видаються лише в читальних залах.

2.12. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

Якщо було порушення терміну здачі видань, користувач позбавляється права користування бібліотекою та затримується його документ.

2.13. За відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по МБА.

2.14. Для одержання літератури читач подає студентський квиток, залікову книжку, аспірантське або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на книжковому формулярі чи у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.
Примітка: читацький, книжковий формуляр засвідчують факт та дату видачі читачеві літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.15. При отриманні літератури користувач повинен ретельно передивитись її і, при виявлені дефектів повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки; користуючись літературою не робити в ній ніяких познач, не виривати і не згинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

2.16.Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.17. Читач, що втратив книжки з бібліотечного фонду або завдав їм непоправної шкоди, повинен замінити їх відповідно такими самими або визнаними бібліотекою рівноцінними виданнями. Якщо заміна неможлива, читач повинен зробити ксерокопію цього видання.
Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами в 5-кратному розмірі відшкодування вартості на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижча фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначає бібліотека окремо за кожне видання залежно від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами – прейскурантами на закупівлю і продаж книжкових, букіністичних, антикваріатних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.18. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки, з урахуванням подальшої індексації вартості її фондів.

2.19. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті та підтверджується підписами бібліотекаря, що приймає заміну.

2.20. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі книжки та інші отримані матеріали.

2.21. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися, надати всю літературу, що значиться за ним, та продовжити (при потребі) термін користування нею.

2.22. Читачі, що закінчили навчання, повинні до отримання диплома повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.23. Користувачі інформацією повинні додержуватись тиші в читальній залі, секторі інформаційних технологій та електронній бібліотеці, вести належним чином; у верхньому одязі не працювати за комп’ютерами та за столами; бути уважними та ввічливими.

2.24. Термін роботи в секторі інформаційних технологій, як правило, складає 1 годину. Якщо у користувача виникає потреба, то він має можливість продовжити час роботи при умові наявності вільних місць.
Користувач має право заходити на поштові сайти та сайти, що мають відношення до навчального процесу і самоосвіти.
Користувач не має права змінювати налаштування комп’ютерів, встановлювати нові або видаляти існуючі програми. У разі виникнення питань, що пов’язані з роботою за комп’ютером, необхідно звернутися за допомогою до адміністратора.

2.25. За порушення правил користування бібліотекою університету користувач може бути позбавлений права користуватись всіма підрозділами бібліотеки.

2.26. Якщо книга виноситься за межі читальної зали, потрібно заздалегідь попередити працівника ч/з. Якщо студент забрав літературу додому або виніс за межі читальної зали без попередження працівника ч/з, він позбавляється права користування бібліотекою на місяць шляхом вилучення у нього документа.

3. Зобов'язання бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека:

3.1. Формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів та проведення масових заходів, забезпечує повне та оперативне задоволення запитів читачів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи навчального закладу, виконує всі види бібліотечних довідок тощо.

3.5. Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонементах, у читальних залах. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій та ін.

3.6. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів вищого закладу освіти, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.7. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.8. Приймає участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.9. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА та Інтернету.

3.10. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.11. Якщо читач не дотримується правил користування бібліотекою, не реагує на нагадування співробітниками бібліотеки про порушення, то згідно з чинним законодавством керівництво бібліотеки зобов’язане передати інформацію щодо порушника до юридичних органів.