Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/.sites/38/site94/web/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Історична довідка

  

Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

logo_1_0.png

Бібліотека – унікальний соціальний інститут, що забезпечує кумуляцію і загальнодоступність документів, які зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального і морального потенціалу суспільства. Відмінною особливістю учбової бібліотеки університету є її діалектичний взаємозв’язок з наукою, а головною топологічною ознакою – безпосередня включеність до системи наукових комунікацій.

Статус бібліотеки університету 4 рівня акредитації, нові завдання у розбудові держави, вимагають від бібліотеки спрямування зусиль на виховання майбутнього фахівця патріотом, людиною освіченою, культурною, яка за своїми моральними та гуманістичними якостями зможе будувати нову розвинену країну.

Історія бібліотеки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського починається з 1971 року, коли для неї було виділено приміщення в будівлі 1-го корпусу по вул. Першотравневий, 20, де сьогодні розташовується головний читальний зал та адміністрація бібліотеки. У 1974 р. до фонду бібліотеки з Харківського політехнічного інституту було передано більш ніж 70 тисяч примірників книг та брошур навчального, наукового та довідково-бібліографічного змісту. У 1991 році бібліотека отримала нові приміщення - колишньої бібліотеки Будинку політпросвіти, та її фонди - близько 19 тис. примірників видань з історії, фольклористики, образотворчого мистецтва та художньої літератури. У нових приміщеннях розмістилися нова читальна зала, абонемент для обслуговування викладачів та співробітників, відділ комплектування та довідково-інформаційний відділ.

З 1997 року, у зв'язку зі створенням Кременчуцького державного політехнічного інституту, бібліотека отримала статус бібліотеки самостійного ВНЗ. Після створення в серпні 2000 року Кременчуцького державного політехнічного університету бібліотека стає підрозділом університету.

З 2000 року в роботі бібліотеки чільні місце посідають нові технології, створюється електронний каталог.  У 2002 році з'явилась нова структура - електронна бібліотека, фонд якою налічує приблизно 28000 назв джерел книг, статей, періодичних видань та методичних вказівок. Користувачі відділу мають доступ до мережі Internet. Разом зі створенням нових факультетів та відкриттям нових спеціальностей зростає та поповняється фонд бібліотеки. Станом на 01.09.2009 бібліотека вже мала абонемент та три читальні зали, електронну залу, довідково-інформаційний відділ комплектування та обробки фонду.

Першим завідувачем бібліотеки була Макарова Ніна Миколаївна. Під її керівництвом книжний фонд бібліотеки зріс до 100 тисяч примірників, а кількість читачів - до 2800 осіб. Бібліотека почала здійснювати підписку на 24 періодичні видання профільного змісту. З 1981 року, після виходу Ніни Миколаївни Макарової на заслужений відпочинок, завідувачем бібліотеки стала Дерека Людмила Кузьмівна, яка попрацювала на цій посаді до 2004 року. За цей період відбувається становлення бібліотеки, формуються основні структурні підрозділи: абонементи, читальні зали, книгосховище. Фонд зростає до 200 тис. примірників. У 2004 році на посаду директора бібліотеки була призначення Швець Олена Володимирівна.

Книжковий фонд бібліотеки розташований за галузевою ознакою. У ньому знаходиться близько 400 тис. примірників книг, брошур та методичних вказівок українською, російською, англійською, німецькою та ін. мовами. Фонд представлений навчальною, навчально-методичною, науковою літературою. Крім того є література з мистецтва, архітектури; багатий вибір художніх видань від класиків до сучасних письменників. Ведеться робота щодо зібрання рідкісних книг. Бібліотека має фонд видань науковців університету. Фонд періодичних видань налічує 270 назв журналів і газет. Кількість читачів складає 10880 осіб. Комплектування здійснюється через книготорговельну мережу. Сьогодні книжковий фонд бібліотеки налічує близько 300 тисяч примірників друкованих видань, та близько 150 тисяч електронних підручників. Значну частину його складає навчальна література. Фонд періодичних видань налічує близько 250 назв журналів і газет в друкованому вигляді та близько 250 в електронному. Бібліотека обслуговує близько 9 тисяч читачів. Бібліотека допомагає учбовому закладу створити таке навчальне середовище, котре в рамках навчання в вузі, дозволить студенту оволодіти навичками самостійної роботи, виробити здібності орієнтуватися в постійно оновлюючийся інформації, для того, щоб на протязі всього життя постійно використовувати всілякі можливості для оновлення, поглиблення і збагачення первісних знань, в залежності від нових потреб.

Колектив бібліотеки здійснює значну культурно-просвітницьку роботу. Заходи як правило плануються та проводяться у співпраці з деканатами, кафедрами, кураторами груп, органами студентського самоврядування. Бібліотека організовує виставки та огляди літератури, бібліотечні-бібліографічні бесіди з читачами, рекомендаційні огляди літератури для самостійних занять студентів. Функціонує постійно діюча виставка: "Нові находження". Крім того, існують два наочні стенди, які інформують про роботу бібліотеки, правила користування, послуги, які надає бібліотека або в яких бере участь.

Співробітники бібліотеки щорічно організовують та проводять зустрічі із читачами. Традиційними стали бесіди про історію бібліотеки, її структуру, візуальне знайомство з усіма підрозділами за пунктами видачі, проведення заходів до "Всеукраїнського дня бібліотек", посвячення у студенти та дня студента. У штаті бібліотеки - 28 бібліотекарів з вищою і середньою спеціальною освітою. Серед членів колективу є такі, які з відданістю працюють у бібліотеці з 1973 року. Це - Дерека Людмила Кузьмівна та Олексієнко Раїса Василівна. Також працюють молоді та перспективні спеціалісти Сарєлова Ірина, Черниш Мар'яна, Ломоносова Ольга, Щелудько Олена, Ярошенко Ірина. Співробітники прагнуть підходити до роботи творчо, зберігати та урізноманітнювати бібліотечне середовище, створювати такі умови, щоб користувачи зберігали шанобливе ставлення до книги, бібліотеки та співробітників.

Останнім часом у роботі бібліотеки все більш з’являється новітніх технологій обслуговування читачів. Здійснюється робота щодо наповнення електронної бібліотеки. Головною метою роботи електронної бібліотеки є надання студентам та співробітникам доступ до електронної інформації за допомогою мережі Internet.