Академічне письмо

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО (Академічне писання; англ. Academic writing; Scholarly writing) — це діяльність дослідника чи викладача зі створення спеціалізованих фахових наукових чи навчальних текстів, представлення у письмовій формі результатів дослідження.

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО – це стиль викладу, який дослідники використовують для визначення інтелектуальних меж своїх дисциплін і конкретних галузей знань. Воно зосереджується на доказових аргументах та логічних міркуваннях, які допомагають зрозуміти предмет. Автори можуть використовувати цей формат, щоб визначити та проаналізувати концепцію та запропонувати теорію або раціональний висновок.

Професіонали можуть використовувати наукове письмо по-різному, залежно від сфери своєї діяльності. Наприклад, вчені використовують цей тип письма, щоб пояснити свої дослідження та популяризувати свої висновки, тоді як літературні критики використовують академічне письмо, щоб зробити переконливий аргумент за допомогою досліджень, заснованих на фактах.

Характерними рисами академічного письма є офіційний тон, чіткий фокус на досліджуваній проблемі та точний вибір слів. Подібно до спеціальних мов, заведених в інших професіях, таких як юриспруденція або медицина, академічне письмо призначене для передачі узгодженого значення складних ідей або концепцій в межах спільноти наукових експертів і практиків.

Просте визначення академічного письма важко знайти, оскільки існує багато видів і форм академічного письма, серед яких:

• реферат;
• курсовий проект рівня: бакалавр та магістр;
• анотована бібліографія;
• реферована бібліографія;
• книжковий звіт;
• доповідь на конференції;
• дисертація;
• есе;
• експлікація;
• літературна критика;
• наукова стаття;
• науково-дослідна робота;
• підручник та ін.
Мета академічного письма – донести складні ідеї так, щоб вони були найменш вірогідними для оскарження. Тому важливо уникати будь-якої двозначності. Це означає, що академічне письмо має бути:

 формальним, оскільки неформальне письмо не завжди розуміється однаково кожним читачем;

 структурованим, оскільки складні ідеї потрібно контролювати, щоб створити однозначне твердження;

 точним, щоб жодна з ідей не могла бути поставлена під сумнів;

 доречним, щоб донести інформацію до аудиторії у найбільш ефективний спосіб.

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА

 Хоча вимоги можуть відрізнятися залежно від конкретної форми академічного письма, класу або публікації, для якої створюється робота, деякі характеристики є загальними для всіх видів академічного письма:

 офіційний тон – в академічному письмі завжди використовується офіційний тон. Це не легковажний або розмовний виклад думок. Сленг і кліше не належать до цього типу письма;

 виклад думок – академічне письмо зазвичай пишеться від третьої особи, оскільки його метою є ознайомлення з фактами, а не висловлення думки чи надання порад;

 фокус дослідження – оскільки більшість академічних текстів передбачає оприлюднення результатів дослідження, вони зазвичай зосереджуються на конкретному(их) дослідницькому(их) питанні(ях), яке(і) вивчається(ються);

 організація – академічне письмо повинно бути організоване логічно, структуровано, по суті справи;

 цитування джерел – більшість академічних робіт охоплюють принаймні деякі вторинні дослідні джерела. Переконайтеся, що ви правильно цитуєте всі джерела і додаєте бібліографію (список використаних джерел).