ДослідникуПро затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 № 40. {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 759 від 31.05.2019}. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ