нормативна база КрНУ

Кодекс якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_jakosty_KrNU.pdf

Кодекс академічної етики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (нова редакція) http://www.kdu.edu.ua/Documents/systema_yakosti_KrNU.pdf

Положення про перевірку авторських текстів на плагіат http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf

Порядок реагування на прояви академічної недоброчесності http://www.kdu.edu.ua/Documents/poryadok_reag_na_academ_dobr.pdf

Інструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf